THE CYBER STOKIST, WHERE THE RETURN TO NATURE BEGINS.

zzz jgn tidur lagi. INI LAIN DARI YANG LAIN…..REZEKI DARI LANGIT

REZEKI DARI LANGIT:

AIRLIUR TERMAHAL DI DUNIA .

SILA LAYARI:

http://cyberwalet.blogspot.com/

BUDIDAYA BURUNG WALET SEBAGAI SATU PENGUSAHAAN

SARANG BURUNG AEORODRAMUS/COLLOCALIA FUCIPHAGUS.

Akhir-akhir ini pengusahaan burung layang-layang jenis collocalia Fuciphagus semakin diminati masyarakat sekeliling. Hal ini dapat dilihat melalui banyaknya kewujudan rumah Aerodramus (layang-layang) yang dibangunkan di seluruh pelusuk daerah. Hampir sebahagian besar Negeri- Negeri Tanah Melayu Seperti Perak, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, Terangaanu, Pahang, Selangor, Melaka dan Johor terdapat bangunan untuk mengusahakan burung berair liur mahal ini. Iklim khatulistiwa Malaysia yang subur ini dengan suhu maksima 32 celcius membuat populasi Aoerodramus berkembang dengan biak. Burung ini di kenali sebagai burung walet di Indonesia. Burung rezeki dari langit ini hanya mempunyai habitat di Tenggara Asia sahaja. Tidak di Cina, tidak di Hawaii dan tidak pula di Afrika. Habitatnya hanya di selatan Burma, selatan Thailand, Filipina, Malysia dan Indonesia sahaja. . Jika kawasan ini rezeki dari bumi dan lautnya adalah minyak, maka dari langitnya adalah burung dan sarangnya yag berharga ini. (Satu kilo sarang mentah RM5,000)

Ada dua jenis bangunan yang di usahakan sebagai rumah walet: Pertama rumah kedai yang di ubahsuai di tingkat atas untuk perumahan walet. Bentuk ini banyak kedapatan dalam bandar seperti di Alor Star, Sg Petani, Nibong Tebal, Bandar Baharu dan lain lain bandar sepanjang Pantai Barat Semenanjong dan beberapa bandar di Pantai Timur. Namun bantuk ini berhadapan dengan aduan orang ramai kerana bunyi bising dan sebagainya sehingga ada Pihak Berkuasa Tempatan mengambil tindakan merobohkan binaan tersebut. Manakala di Malaysia Timur, Serawak dan Sabah masih mengutip hasil dari gua semula jadi.

Cara yang selamat ialah membina terus bangunan khas perumahan walet di kawasan luar bandar dan terhindir dari aduan orang ramai. Bentuk ini makin di gemari kerana bangunan ini senang di kawal selia dan di rawat.

Indonesia merupakan pengeksport sarang burung walet yang terbesar sekali di dunia, kemudian diikuti Thailand,Vietnam, Singapura, Malaysia, India,dan Sri Langka. Di peringkat atau taraf dunia, Indonesia merupakan pembekal sarang burung walet yang terbesar iaitu disekitar 80% dari keperluan dunia. Sampai tahun 2000, Indonesia telah mengeksport lebih 400 metrik ton sarang burung walet dengan harga lebih 3 juta dollarUS per ton ! Dari jumlah eksport tersebut 80% terdiri dari sarang burung walet yang dibudi daya (disini perkataan penternak tidak selesa digunakan kerana pengusaha tidak payah memberi makanan kepada burung-burung tersebut), selebihnya sebanyak 20% adalah dari habitat alam semulajadi yang terdapat di gua-gua sekeliling Indonesia.

MENGAPA MEMILIH BUDIDAYA WALET SEBAGAI SATU USAHA ?

Ada banyak sebab, antaranya:

1. Modal yang di keluarkan hanya sekali sahaja.

2. Modal tidak terlalu tinggi dan boleh di kongsikan dua tiga orang.

3. Kemudahan pinjaman peribadi dari bank mudah di perolehi.

4. Tidak perlu menyediakan makanan dan minuman untuk burung

5. Tempoh burung bersarang yang pendek.

6. Tidak perlu penjagaan seperti ternakan lain.

7. Pelaburan ini akan berterusan keanak cucu.

8. Harga sarang burung makin meningkat tinggi (tidak pernah jatuh harga sejak dari zaman Dinasti Ming)

9. Selain daripada ianya mempunyai nilai pemakanan yang tinggi ia juga telah menarik minat kosmetik industri kerana bahan awet muda yang ada.

MENGAPA ANDA PERLU MENGHUBUNGI KAMI SEBELUM MEMULAKAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET ?

1. Kerana kami boleh mengenal pasti keujudan burung walet di tempat anda.

2. Kerana kami boleh membuat percubaan (testing) samada burung itu ada di kawasan anda.

3. Kerana kami sudah berpengalaman mendirikan rumah walet serta sistemnya

4. Kerana kami mempunyai peralatan untuk memancing walet masuk kerumah dengan menggunakan alat deria bunyi dan deria bau bauan.

5. Kerana kami tahu kadar kelembapan dan suhu serta cahaya yang sesuai dengan habitat walet.

6. Kerana kami tahu di mana pasaran sarang burung itu kelak.

7. Kerana kami mempunyai teknoloji untuk membersihkan sarang.

8. Kerana kami tahu bagaimana menyusun strateji untuk mendapatkan modal

9. Kerana kami bukan sahaj membina rumah walet, kami juga berkebolehan merawat bangunan itu sehingga di masuki walet.

10. Kerana kami berkemampuan menganjurkan kursus kursus tertentu jika perlu.

11. Kerana kos pembinaan yang kami tawarkan adalah yang sangat berpatutan.

12. Dan jika ada rumah burung tetapi tidak di huni oleh walet, kami sedia merawatnya.

PENGUSAHAAN BURUNG WALET:

1. MENTERI SAINS TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR, MALAYSIA

Industri sarang burung layang-kayang adalah satu perusahaan yang bergantung sepenuhnya kepada sumber alam semula jadi . Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaga alam sekitar bagi memastikan sumber-sumber ini dapat digunakan secara berterusan. Dalam kaitan ini pihak pengusaha rumah burung perlu lebih prihatin agar pembangunan yang dilaksanakan bukan sahaja berpotensi untuk dikomersialkan tetapi seharusnya mewujudkan pembangunan yang mesra alam dan dapat diterima masyarakat setempat.

DATO LAW HIENG DING

MENTERI

Tuntutan global yang sering meningkat untuk sarang burung dan ini memerlukan tumpuan penyelidikan sainstifik.Ianya harus mengenalpasti pengunaan baru dan inovatif bagi air liur burung ini.Sekiranya berjaya ,ianya akan mengalakkan pembangunan industri ini secara kelestarian di Malaysia. Industri ini mampu meningkatkan pendapatan.petukaran wang asing serta menambahkan peluang perkerjaan untuk pemuda-pemudi Malaysia, terutamanya dalam sektor pemprosesan hala bawah industri ini.

John Chen Joon Onn

Persatuan Pedagang Sarang Burung Malaysia

Kertas kerja ini memaparkan secara umum anggaran taburan rumah sarang burung layang-layang dari jenis Aerodramus Ficiphagus(edible-nest swiftlet) yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Maklumat taburan ini diperolehi melalui bancian yang dijalankan keatas premis-premis dan juga melalui soal selidik daripada individu yang terlibat secara langsung dalam aktiviti ini .Anggaran jumlah rumah burung di Semenanjung Malaysia adalah 719.Ianya melibatkan sebanyak 52 bandar atau pekan. Negeri Perak telah mencatat bilangan rumah burung tertinggi iaitu sebanyak 412 buah yang meliputi Manjung,Sitiawan dan Lumut. Ini diikuti oleh negeri Kelantan Dan Pulau Pinang masing-masing ada Sebanyak 54 buah. Kebanyakan rumah burung adalah terdiri daripada rumah kedai lama yang terletak di kawasan bandar.Lebih kurang 90% kawasan bandar yang direkod di seluruh semenanjung Malaysia berkedudukan di sepanjang persisiran laut. Sebelum Tahun 1999 bilangan rumah burung adalah dianggarkan sebanyak 158 buah dan telah meningkat kepada 719 buah pada tahun 1999 hingga 2000 bagi seluruh semenanjung Malaysia.

Misliah bt. Mohamad Basir & Mohamad Refaee b. Abd Hamid

Jabatan PERHILITAN Pulau Pinang

KOS PEMBINAAN RUMAH BURUNG WALET:

1

KOS KONSULTAN PEMBINAAN:

Kos kos ini tergantung kepada jarak di antara Alor Star dengan tempat pembinaan

termasuk lojing/toll / makan etc.(buku pan duan mengenai walet akan di berikan).

a. Lawatan tapak testing keujudan burung (2 kali)/ kesesuaian lokasi.

b. Lawatan tapak semasa projek pembinaan berjalan (8 kali)

c. Lawatan tapak semasa pemasangan alatan elektronik memanggil burung.( 3 kali)

d. Lawatan pemulehan dan rawatan (Jika di perlukan)

2

KOS BINAAN

Tergantung kepada saiz bangunan dan juga samada hendak dibina sendiri atau

melalui kontrektor termasuk kos tanah/kerja tapak.

Bagi bangunan sediada, perlukan kerja kerja ubahsuai untuk tujuan ini.

Lain lain kos berkaitan:

a. kos pembinaan pagar

b. kos bekalan air/ telaga/pendawaian letrik/ bulb/sensor light etc.

c. kos peralatan eg springkler/ water eveporetor/ alat jangka suhu

3

KOS PERALATAN ELEKTRONIK PEMANGGILAN BURUNG

a. Dua set amp

b. Dua set CD player

c. 4 keping CD

d. Set unit speakers/tweeter

e. Pendawaian pemasangan speaker/tweeter

f. Time switch

C

KOS PENYELENGGARAN

a. Jaga keselamatan

b. Bayaran bil ayer/letrik

c. Pembaikan kerosakan alatan elektronik

d. Penjagaan dari gangguan

D

PASARAN

Pasaran tiada masaalah, konsultan boleh menolong jualkan sarang tersebut jika

pengusaha tidak dapat menjualnya.

PERUSAHAAN WALET(01 Ceklis)

SENARAI CEKLIS MENGENALPASTI KEUJUDAN BURUNG WALET.

A

PERSEKITARAN(Makro)

1

Berapakah keluasan tapak cadangan bangunan rumah walet anda?

(Keluasan minima 40ka X 80 ka)

2

Apakah kegunaan tanah sekitar radius 2-3 km keliling tapak tersebut?

Tandakan X dalam kotak.

Tanah sawah 2 kali setahun

Tanah sawah sekali setahun

Tanah berpaya

Tanah bertasek

Tanaman kelapa sawit

Tanaman getah

Tanaman sayur

Kolan ternakan ikan

Ladang ternakan binatang

Hutan tua

Belukar

Terdapat sungai berhampiran

Terdapat rumah burung walet berhampiran

Terdapat lapangan terbang berhampiran

Terdapat bukit bergua semulajadi berhampiran.

B

PERSEKITARAN (Mikro)

1

Jarak tapak dengan rumah atau bangunan lain

2

Sekitar tapak mempunyai tumbuhan melebihi 20 ka.

3

Jarak tapak dengan taliair/sungai terdekat

4

Adakah tapak tersebut dalam Taman perumahan

5

Adakah tapak tersebut dalam kawasan perniagaan/industri

6

Nama bandar yang paling hampir dan jaraknya

7

Boleh mendapat bekalan letrik

8

Boleh mendapat bekalan air semulajadi/paip

9

Ada jalan yang boleh dimasuki kenderaan ke tapak

10

Siapakah pemilik tapak/sendiri/saudara/kawan etc

11

Biasakah anda mmbuat pemerhatian di kawasan ini samada

banyak terdapat burung layang layang ?

Tandakan X dalam kotak.

Waktu pagi

Banyak(lebih 50 ekor)

Sederhana (20-50 ekor)

Sedikit (bawah 20 ekor)

Waktu 11 pagi-3 petang.

Banyak(lebih 50 ekor)

Sederhana (20-50 ekor)

Sedikit (bawah 20 ekor)

Waktu hampir senja

Banyak(lebih 50 ekor)

Sederhana (20-50 ekor)

Sedikit (bawah 20 ekor)

12

Adakah anda fikir orang ramai akan membuat aduan jika anda dirikan

rumah walet di atas tapak itu?

NOTA:

Burung walet adalh seperti burung layang layang lain, warna choklat

hitam, dadanya bukan putih, ekornya tidak bercabang, terbang

berkawan dan gaya terbang berpusing pusing serta tidak hingga

bertenggek atau hinggap di mana mana.

C

KEPERLUAN MODAL

1

Berasaskan kepada kiraan kos binaan termasok kos sistem pada RM40.00

sekaki persegi, berapakah anggaran keluasan yang anda mampu dirikan?

(Bagi bangunan 2 tingkat, keluasan lantai tingkat bawah hendaklah

dicampurkan dengan keluasan lantai tingkat atas kemudian di campurkan

dengan keluasan lantai bumbung tempat keluar masuk burung 200 kp)

Contoh:

Bagi saiz untuk kapasiti antara 10 -12kg pengeluaran sarang:

Keluasan lantai bawah 20′ x 50′

1,000 kp

Keluasan lantai atas 20′ x 50′

1,000 kp

Keluasan bumbung 10′ x 20′

200 kp

JUMLAH

2,200 KP

Modal yang diperlukan ialah 2,200 x 40.00 = 88,000

(Kos ini merupakan lebihkurang nilai 17.6 kg sarang walet)

2

Bilakah jangkaan anda modal mencukupi dan bermulanya kerja pembinaan?

3

Kos ini tidak termasuk kos pembersihan dan penambunan tapak kerana

kerja ini hendaklah di siapkan lebih dahulu oleh pengusaha.

UNTUK KEGUAAN PEJABAT

Analisa Konsultan:

1. Observasi:

2. Audio testing:

Khazi Hj Hussain 0194745766

Advertisements

1 Comment »

 1. Jimat Minyak T.A.C: Penjimatan Minyak Dengan Jaminan
  Jimat Minyak T.A.C: Penjimatan Minyak Dengan Jaminan: Cuba dahulu baru tahu………. Mengapa perlu menekan pedal minyak tanpa anjakan kuasa yang memuaskan?
  Cubalah alat tambahan T.A.C kami dahulu baru buat keputusanya….

  Jaminan tanpa bayaran jika tiada ketara KUASA setelah pemasangan.
  Dicatat oleh Jimat Minyak\Tingkat Kuasa Kuda di 13:17 1 ulasan Email This
  BlogThis!
  Share to Twitter
  Share to Facebook

  Penjimatan Minyak Dengan Jaminan
  Penjimatan Minyak Dengan Jaminan
  Cuba dahulu baru tahu……….

  Mengapa perlu menekan pedal minyak tanpa anjakan kuasa yang memuaskan?
  Mengapa perlu teragak-agak bila hendak memotong kereta di hadapan, yang juga mungkin merbahayakan pada kenderaan anda dan anda.

  Kini dengan adanya T.A.C (Technology Air Compressor) dapat membantu penyelesaian kenderaan anda. T.A.C berfungsi sebagai kawalan udara yang berlebihan di dalam “fuel injection”,”fuel pump” mahu pun “kaburator” kenderaan anda. T.A.C juga dapat mengawal angin yang berlebihan pada sistem “break” kenderaan anda.

  Apa yang di lakukan oleh T.A.C adalah sebagai alat kawalan penyelarasan angin pada mana-mana bahagian yang berlebihan seperti kemasukan angin di dalam “kaburator,fuel pump mahu pun fuel injection” kereta anda. Penyelarasan angin ini amat ketara pada kenderaan anda. Jaminan pada peningkatan kuasa kuda anda melebihi dari 40% dari kuasa kuda asal kenderaan anda. Ianya menjadikan kenderaan anda menjadi lebih ringan dan penjimatan minyak amat ketara sekali. Kuasa untuk memotong dapat di rasai dari biasa, kerana anjakan kenderaan anda telah meningkat ketahap 49% kuasa tambahan penyelalasan angin yang berlebihan di dalam sistem kaburator,fuel injection,fuel pump dan juga sistem break kenderaan anda.
  Pencapaian pada tahap maximum juga dapat di rasai pada “Plug N Play” jika anda peminat pada pecutan maximum.

  Jaminan barangan kami sehingga anda menukar kereta anda.(kecuali rosak di sebab kan kecuaian atau sengaja di ubah suai lainya)
  T.A.C telah lebih dari 10th dalam pasaran.

  Keistimewaan lainya
  1) Engine lebih senyap selapas pemasangan
  2) Melambatkan proses bakaran pada Engine Oil (Minyak Hitam) kenderaan anda
  3) Sistem break lebih baik dari sebelumnya
  4) Menyelaraskan suhu kenderaan anda menjadi sejuk
  5) Sistem aircond (hawa dingin) lebih efektif
  6) Kuasa kuda kenderaan anda meningkat pada 40% ke 60% (ada jaminan)
  7) Penjimatan minyak yang amat ketara (kecuali anda tidak membuat pecutan maksima)

  Jaminan T.A.C sewaktu pemasangan, jika anda tidak berasa kelainan pada kenderaan anda, kami tidak menerima sebarang bayaran dari pihak anda.

  Dalam masa pemasangan, prestasi kenderaan anda semankin meningkat bila mana engine kenderaan anda telah melebihi 5000km.

  Ini kerana kenderaan anda telah selaras dengan kawalan angin yang telah di “setting” pada tahap penyesuaian kenderaan anda.

  Harga Untuk Setting Standard RM 800.00
  Harga Untuk Sistem Air Dan Minyak RM 1500.00

  JAMINAN KAMI…
  Kepuasan anda kepuasan kami. Jika tidak sesuai barang boleh di kembalikan.

  T.A.C adalah barangan yang berkualiti tinggi.
  Berhati-hati dengan barangan tiruan.

  Terima Kasih

  hubungi kami,

  012 781 6732
  019 248 3750
  Dicatat oleh Jimat Minyak\Tingkat Kuasa Kuda di 10:04

  Dicatat oleh Jimat Minyak\Tingkat Kuasa Kuda di 19:22 0 ulasan Email This
  BlogThis!
  Share to Twitter
  Share to Facebook

  Read more »
  Dicatat oleh Jimat Minyak\Tingkat Kuasa Kuda di 10:04 0 ulasan Email This
  BlogThis!
  Share to Twitter
  Share to Facebook

  Saturday, 5 November 2011
  Jimat Minyak T.A.C: Penjimatan Minyak Dengan Jaminan
  Jimat Minyak T.A.C: Penjimatan Minyak Dengan Jaminan
  Jimat Minyak T.A.C: Penjimatan Minyak Dengan Jaminan: Cuba dahulu baru tahu……….

  Mengapa perlu menekan pedal minyak tanpa anjakan kuasa yang memuaskan?
  Cubalah alat tambahan T.A.C kenderaan anda akan dapat anda rasa kepuasanya….

  Jaminan tanpa BAYARAN jika tiada ketara KUASA setelah pemasangan.

  Pertanyaan\Pesanan
  Talian Dari Luar Malaysia
  +60 12 781 6732
  +60 19 248 3750

  Kalimantan Timur
  +628 13 5030 1788 Mr Ali Taylor
  +628 12 5893 948 Mr Yossy
  Dicatat oleh Jimat Minyak\Tingkat Kuasa Kuda di 13:17 1 ulasan Email This
  BlogThis!
  Share to Twitter
  Share to Facebook

  Penjimatan Minyak Dengan Jaminan
  Penjimatan Minyak Dengan Jaminan
  Mampukah TAC menangani kenderaan anda?
  Ya! TAC dapat mengatasi masaalah kenderaan anda dengan tahap maksima.

  Ketaraan maksima dapat anda rasakan setelah pemasangan TAC pada sistem pengawalan angin yang berlebihan dalam sistem pembakaran bahan bakar kenderaan anda. Kenderaan anda akan berasa lebih efektif setelah kawalan TAC dalam sistem “in let air” yang terkawal.

  “Kepuasan Anda Adalah Kepuasan Kami”

  AWAS BARANGAN TIRUAN….!!!
  Dicatat oleh Jimat Minyak\Tingkat Kuasa Kuda di 12:38

  Comment by Tim Haname Saim — November 19, 2011 @ 5:29 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  June 2018
  M T W T F S S
  « Aug    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930  

  water for fuel, guna air ganti minyak.

  Blog Stats

  • 102,725 hits
%d bloggers like this: